Název firmy:
Autosalon Klokočka Centrum a.s
Sídlo firmy:
Karlovarská 660/119
16000 Praha 6
Právní forma:
Telefon:
+420 222 197 111
Fax:
+420 222 197 540
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ26435713
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: